trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO

  logo WDRAnaliza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy społeczne.

  Odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski jest projekt realizowany przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Wielkopolskiego i NGO". Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.

  Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania, warsztaty i doradztwo skierowane m.in. dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Wielkopolski. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie prowadzone będą przez wyspecjalizowanych ekspertów i trenerów z zakresu m.in. partnerstwa międzysektorowego, finansów publicznych, prawa, konsultacji społecznych.

  Ponadto opracowane zostanie narzędzie IT, które usprawni współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych. Narzędzie umożliwi m.in. 2-kierunkową komunikację on-line w zakresie uwag i rekomendacji dotyczących realizowanych zadań oraz składanie ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z ich realizacji w formie elektronicznej. Narzędzie stanowić będzie również kompleksową bazę wiedzy na temat realizacji zadań publicznych.

  Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego, którzy reprezentują władze organizacji i/lub zajmują się działaniami w obszarze współpracy międzysektorowej.

  Osoby spełniające powyższe warunki, wypełnij i wyślij do nas dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.frnt.pl (w zakładce Projekty / Wielkopolska działa razem). Szczegółowe informacje dotyczące organizacji warsztatów przestawione są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W razie ewentualnych pytań, informacji na temat projektu udziela:

  Alicja Napierała, tel.: +48 605 079 215.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji do zespołów standaryzacyjnych przejdź TUTAJ.
  Dokumenty rekrutacyjne dla przedstawicieli NGO dostępne są TUTAJ.
  Dokumenty rekrutacyjne dla przedstawicieli administracji publicznej dostępne są TUTAJ.