trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkanocny konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w „Konkursie z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną”

  Kto może wziąć udział?

  Uczestnikami „Konkursu z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną” mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech poniższych warunków:

  1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia
   9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179 ze zm.);
  2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281);
  3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja
   i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające
   na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

   

  Zasady uczestnictwa

  Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

  Kategoria I: Potrawa wytrawna

  Kategoria II: Potrawa na słodko

  Kategoria III: Palma Wielkanocna

  Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).

  Dokumenty można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;
  2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  al. Niepodległości 34

  61-714 Poznań

  Na kopercie należy dopisać: Konkurs z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną;

  1. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

   

  Nabór zgłoszeń trwa do 1 marca 2024 r.

   

  WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, oraz tylko jedną palmę wielkanocną.

  Przebieg konkursu

  Finał Konkursu odbędzie się w dniu 9 marca 2024 r. w Hali Sportowej (przy orliku) Nowe Osiedle 11 w Rychtalu (województwo wielkopolskie, powiat kępiński).

   

  Komisja, o której mowa w § 3 Regulaminu oceni przedmiot Konkursu w trzech kategoriach:

  1. w przypadku potrawy wytrawnej – przygotowaną potrawę,
  2. w przypadku potrawy na słodko – przygotowaną potrawę,
  3. w przypadku Palmy Wielkanocnej – wykonaną Palmę.

   

  Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu Finału Konkursu.

   

  W przypadku potraw ocenie poddany zostanie sposób prezentacji potrawy, w tym: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania oraz walory smakowe i zapachowe. W przypadku Palmy Wielkanocnej ocenie poddana zostanie: estetyka wykonania, trwałość konstrukcji, kreatywność, a także związek
  z regionem i jego tradycjami

   

   

  UWAGA:

  1. W przypadku konkursu na potrawę wytrawną i słodką należy dostarczyć w dniu Finału Konkursu gotową potrawę.
  2. W przypadku konkursu na Palmę Wielkanocną należy dostarczyć w dniu Finału własnoręcznie wykonana palmę

   

  Nagrody

  Kapituła konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz do 7 wyróżnionych uczestników w każdej
  z kategorii.

  Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

   

   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!