trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WIĘCEJ ZA EGZAMINY NA PRAWO JAZDY

    Posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej odbyło się 13 lutego w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, gdzie radni zapoznali się m.in. z projektem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

    Dłuższa dyskusja towarzyszyła jednak innemu punktowi w porządku obrad, tj. przyjętym przez ustawodawcę licznym zmianom przepisów w zakresie prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja umożliwia sejmikom województw ustalenie wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Dotąd konkretne kwoty wskazywał rozporządzeniem minister, a samorządowcy i dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wskazywali, że opłaty za egzaminy są zbyt niskie i nie zmieniały się od 10 lat.

    Projekt uchwały, który poparła komisja, a 27 lutego zapozna się z nim sejmik, zakłada następujące stawki: 50 zł za część teoretyczną egzaminu, 200 zł za praktyczny egzamin z najbardziej popularnych kategorii (A i B), 250 zł – dla kandydatów ubiegających się o pozostałe kategorie prawa jazdy.

    „Na przestrzeni lat 2013-2022 obserwowany jest stały spadek liczby przeprowadzanych egzaminów, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, opłat za odbiór śmieci komunalnych i ścieków oraz podatku od nieruchomości. Powyższy wzrost opłat oraz ograniczenie od 2020 r. ilości egzaminów, które może przeprowadzić dziennie egzaminator, wpłynęło na zwiększenie kosztów realizacji egzaminów państwowych na prawa jazdy” – czytamy w uzasadnieniu do sejmikowej uchwały.


    Galeria zdjęć: