trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WIĘCEJ O EDUKACJI

    Obradująca online 16 maja sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2021 rok, z informacją o stanie regionalnego mienia oraz z prezentacją „Raportu o stanie województwa wielkopolskiego za 2021 rok”.

    Podczas omawiania tego ostatniego dokumentu, przedstawionego przez dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorza Potrzebowskiego, zwrócono uwagę m.in. na kilka wskaźników mających wpływ na system edukacji w regionie. Chodzi m.in. o fakt, że na koniec 2021 roku nasze województwo zamieszkiwało o 9 tysięcy osób mniej niż przed rokiem i na niezmienne zjawisko starzenia się społeczeństwa, przy jednoczesnym niższym od średniej krajowej odsetku kształcących się osób dorosłych. W trakcie dyskusji część radnych postulowała, by w dokumencie obszerniej informować o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa w sferze edukacyjnej, z których wiele zasługuje na pochwalenie się. Urzędnicy zwracali jednak uwagę na ograniczenia objętościowe raportu, obejmującego wiele dziedzin życia w województwie.

    Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z realizacji programów (rocznego i wieloletniego) współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi. Radni zaopiniowali również pozytywnie wyjątkowo wiele, bo aż kilkadziesiąt, wniosków dotyczących zmian w budżecie regionu i w WPF w sferze edukacji i nauki.


    Galeria zdjęć: