trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WIĘCEJ DLA SPORTOWCÓW

    Komisja Budżetowa, której posiedzenie odbyło się 14 lipca, pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w wojewódzkich finansach oraz projekty sejmikowych uchwał związanych m.in. z przekazaniem pomocy jednostkom samorządu terytorialnego.

    Wśród zaopiniowanych uchwał znalazła się dotycząca szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Samorząd województwa od lat wspiera najlepszych zawodników z regionu, jednak od dłuższego czasu nie zmieniano wysokości stawek udzielanego wsparcia. Teraz postanowiono to skorygować. Po akceptacji przez cały sejmik miesięczne wsparcie dla najlepszych młodzieżowych sportowców wzrośnie z 400-600 zł do 800-1200 zł. Z kolei zawodnicy z kwalifikacją olimpijską zamiast 3000 zł jak dotąd, dostaną co miesiąc 5000 zł. Wsparcie dla paraolimpijczyków wzrośnie z 1500 zł do 2500 zł.

    Radni zaopiniowali też pozytywnie propozycje zawarcia umów z JST, które pozwolą na przekazanie pomocy finansowej, m.in. w ramach programów „Deszczówka”, „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, „Szatnia na medal”, „Kulisy kultury”, „Kultura w drodze”, a także na infrastrukturę lekkoatletyczną i turystyczną, na działania z zakresu polityki społecznej, na poprawę bezpieczeństwa nad wodą czy na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

    Ponadto komisja zapoznała się z coroczną informacją o sytuacji 14 spółek prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada województwo.


    Galeria zdjęć: