trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

W Wielkopolsce poniżej średniej

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 14 stycznia 2010 r.
    Radni z udziałem przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej omówili wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim za rok szkolny 2008/2009.
    W minionym roku szkolnym szóstoklasiści wielkopolskich szkół podstawowych uzyskali średnio 21,9 punktu, co stanowi 50,5 procenta punktów możliwych do uzyskania. Wynik ten jest o 0,74 punktu niższy od średniego wyniku w kraju. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej wynosił w Wielkopolsce 31,04 punktu i był niższy od przeciętnego wyniku w kraju o 0,63 punktu. W części matematyczno-przyrodniczej średnia wynosiła 25,65 punktu i była niższa o 0,38 punktu od wyniku w kraju. Zdawalność egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, w zależności od przedmiotu, w  województwie wielkopolskim wahała się od 82,1 procenta do 97,2 proc., natomiast na poziomie rozszerzonym – od 96,1 proc. do 100 proc..
    Jak podkreślono w dyskusji, niepokojące, w porównaniu z pozostałymi regionami kraju, są pogarszające się w ciągu ostatnich trzech lat wyniki egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalistów. Zwracano też uwagę na znaczne dysproporcje wyników pomiędzy poszczególnymi powiatami regionu. W przypadku egzaminów podsumowujących naukę w szkołach podstawowych najlepsze średnie wyniki uzyskano w powiatach centralnej Wielkopolski i byłych miastach wojewódzkich. W przypadku gimnazjów dysproporcje te pogłębiają się, zwłaszcza na niekorzyść powiatów północnej i wschodniej części regionu. Najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych odnotowano w powiatach: wrzesińskim, jarocińskim i gostyńskim, a najniższą w powiatach: konińskim i kaliskim.
    Członkowie komisji przyjęli ponadto plan pracy na rok 2010 oraz zapoznali się ze sprawozdaniem na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych samorządu województwa.