trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Unijne miliony z WRPO 2014+ na leczenie pocovidowe i chorób naczyniowych

  Prawie 12 mln złotych unijnej dotacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał poznańskim szpitalom. Dzisiaj Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał umowy z dyrektorami Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia oraz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego.

  – Podczas pandemii wspieraliśmy zarówno szpital miejski, jak i szpitale kliniczne środkami finansowymi, pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Podpisując te dwie umowy, przekraczamy, jeśli chodzi o wsparcie z tego budżetu sfery opieki zdrowotnej w Wielkopolsce, kwotę 530 mln złotych – powiedział Marszałek Marek Woźniak. – Jeśli chodzi o Szpital Miejski im. Józefa  Strusia przyznaliśmy ponad 6,5 mln złotych na zakup sprzętów  i wyposażenia, a także modernizację pomieszczeń.

  Marszałek zwrócił uwagę, że pomoc z budżetu unijnego stanowi interwencję, dotyczącą skutków  Covidu-19, który wpłynął na pogorszenie stanu zdrowia tych, którzy go przechorowali. – Pewne jest, że będzie ona potrzebna, dlatego tak ważne jest, aby  odbudować potencjał diagnostyczny i terapeutyczny tego dużego miejskiego szpitala – dodał Marek Woźniak.

  Z kwoty przyznanej na projekt szpitala im. Józefa Strusia część w wysokości 1,87 mln zł została przyznana Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych, który także będzie uczestniczył w leczeniu skutków pocovidowych i jest partnerem projektu.

  Szpital Miejski zmodernizuje swoje pomieszczenia i uzupełni wyposażenie o nowy sprzęt, m.in. tomograf komputerowy, aparat RTG stacjonarny, aparat RTG przyłóżkowy, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej czy wózki anestezjologiczne, a POSUM – m.in. o echokardiograf, aparaty do EKG z oprogramowaniem czy aparaty do dekontaminacji pomieszczeń. To odpowiedź na zdiagnozowane w placówkach problemy, związane z niedostateczną liczbą oraz wyeksploatowaniem wyposażenia i aparatury medycznej wykorzystywanej m.in. do diagnozowania i leczenia COVID-19.

  Z kolei do Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego trafi prawie 5,4 mln złotych środków unijnych z WRPO 2014+, które szpital przeznaczy na utworzenie i wyposażenie sali hybrydowej dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Ta nowoczesna infrastruktura umożliwi wykonywanie skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii naczyń. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w związku ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób wymagających leczenia związanego właśnie z chirurgią naczyń, tymczasem w Wielkopolsce mają one ograniczony dostęp do wysokospecjalistycznych terapii. Powstanie doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali  hybrydowej pozwoli objąć ulepszoną opieką medyczną prawie 3,5 mln osób.

  Jak zauważył prof. Zbigniew Krasiński, autor projektu, to nie choroby serca i nowotworowe stanowią dziś główną przyczynę zgonów w Polsce, ale choroby sercowo-naczyniowe, dlatego ich leczenie jest bardzo ważną dziedziną działania medycznego. - Kto zabiegał kiedykolwiek o  wsparcie choćby w wysokości tysiąca złotych, wie jak trudno je dostać. A my – na nowoczesne leczenie wysokospecjalistycznymi technikami – otrzymaliśmy pomoc w wysokości niemal 5,5 miliona złotych z samorządu województwa! Mamy za co dziękować – powiedział prof. Krasiński, który jest także konsultantem w zakresie chirurgii naczyniowej województwa wielkopolskiego.  

   – Jak wielkie są potrzeby sfery opieki zdrowotnej  wszyscy wiemy, dlatego wsparcie szpitali jest konieczne – Samorząd Województwa regularnie dofinansowuje ze swego budżetu podległe mu szpitale. Ta pomoc także idzie w setki milionów złotych. Również w nowej perspektywie unijnej planujemy przeznaczyć na nią pieniądze – podsumował Marszałek Marek Woźniak.

   

   


  Galeria zdjęć: