trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, W tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

    Uchwała Nr 4196/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021 r. - pobierz dokument