trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Uchwała antysmogowa to troska o zdrowie

  Radni podczas LXI sejmikowej sesji 29 stycznia, dyskutowali o ważnych dla naszego regionu tematach, między innymi o wydłużeniu terminów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Od stycznia 2024 roku zaczyna obowiązywać pierwszy z zakazów – dotyczący „kopciuchów”. 

  Samorządowcy pochylili się nad apelami kolejnych, wielkopolskich gmin i powiatów, dotyczącymi wydłużenia terminów likwidacji pieców węglowych. Jednostki samorządu terytorialnego powołują się m.in. na niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną, zaburzenia na rynku paliw, a także na nieposiadanie przez mieszkańców wystarczających środków na wymianę starych urządzeń.

  Sejmik po długiej dyskusji uznał, że nie planuje wprowadzenia zmian zapisów uchwał antysmogowych wprowadzonych uchwałą Sejmiku w 2017 roku, obowiązujących na terenie naszego województwa, gdyż może to spowolnić podejmowane do tej pory działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Wielkopolsce.

  Zwrócono uwagę, że sformułowania zawarte w apelach są bardzo ogólne i nie zostały poparte żadnymi dokumentami (analizami), w świetle których zasadne byłoby dokonanie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w tym zakresie. Podkreślono jednocześnie chęć dialogu i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

  Warto dodać, że w przypadku przedstawienia przez samorządy gmin i powiatów przeszkód popartych formalnymi i merytorycznymi przesłankami (np. wyniki ankiet, badań lub ekspertyz) zostaną one poddane analizie przez „Zespół do sprawy wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" w celu wypracowania rekomendacji i wniosków dla zarządu województwa. 

  Podobna dyskusja toczyła się podczas grudniowej sesji. Wśród części radnych pojawiły się propozycje wydłużenia przyjętych terminów, nie uzyskując aprobaty większości.

  Styczniowa sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego była także okazją do wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie „i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski". Od 2007 wyróżniane są firmy z naszego regionu, które wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania inżynierskie i technologiczne. 

  Konkursowi przyświeca myśl, że kluczem do rozwoju regionalnej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych, ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu pomysłów.Wśród nagrodzonych projektów znalazły się: bioniczna proteza stopy, rehabilitacja nurkowa dla osób z niepełnosprawnością, mobilny robot do transportu ciężkich ładunków oraz niezależny energetycznie dom wodorowy.

  Najlepsi w kategorii „Specjalizacje dla Wielkopolski" to: ENforce Medical Technologies, Fundacja "Krok po kroku HSA", Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Sp. c. Natomiast  w kategorii „H2 Wielkopolska" doceniona została firma Fotowoltaika  - Virtud Sp. z o.o. Statuetki oraz dyplomy zwycięzcom wręczyli Marszałek Marek Woźniak wspólnie z Jackiem Bogusławskim Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Małgorzatą Waszak-Klepką, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

   


  Galeria zdjęć: