trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

To był pracowity tydzień dla naszych radnych i ostatnie wspólne spotkania w 2023 roku.

   

  W poniedziałek obradowały komisje Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz Edukacji i Nauki. 

  Radni pracujący w Komisji Kultury rozmawiali między innymi o wsparciu Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, dofinansowaniu działalności Teatru Miejskiego w Lesznie, zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji programu opieki nad zabytkami naszego województwa w latach 2021-2024. Natomiast radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki podsumowali inwestycje, których wykonanie było możliwe dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów rozwijających infrastrukturę sportową i turystyczną.

  Dla przykładu program „Szatnia na Medal” pozwolił na zrealizowanie 310 zadań w 31 powiatach o łącznej wartości ponad 55 mln złotych. Rozmawiano także o kwalifikacji wielkopolskich sportowców do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w lipcu 2024 roku. Z wojewódzkiego, olimpijskiego stypendium korzysta aktualnie pięć osób. Dodajmy, że sportowe podsumowanie roku w Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego odbędzie się 21 grudnia o godzinie 12:00.

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła bieżące sprawy, przygotowując się do głosowania nad ostatecznym kształtem przyszłorocznego budżetu.

  Podczas trwania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni opiniowali między innymi wniosek o udzielenie pomocy finansowej w wysokości miliona złotych dla Piły na adaptację i modernizację części budynku, położonego przy Alei Powstańców Wielkopolskich do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych. Opiniowali także powołanie rad społecznych przy Wielkopolskim Centrum Onkologii, Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, przy Szpitalu Wojewódzkim, a także przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

  Piątek był pracowitym dniem w sejmiku, gdyż obradowały aż cztery komisje. Podczas trwania Komisji Gospodarki wysłuchano prezentacji Wojciecha Kruka, przedstawiciela Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, czyli zespołu opiniotwórczo-doradczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych organizacji samorządu gospodarczego w Wielkopolsce. Natomiast podczas posiedzenia Komisji Statutowej zaopiniowano projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

  Radni z Komisji Budżetowej przeanalizowali poprawki do budżetu, zapoznali się ze stanowiskiem zarządu i odrzucili propozycje korekt. Ostatecznie Komisja Budżetowa, jak wszystkie inne komisje pozytywie zaopiniowała projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  W poniedziałek 18 grudnia budżet na 2024 rok będzie już znany.

   


  Galeria zdjęć: