trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SZPITALE WIELKOPOLSKI NA KOMISJI

    Radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, którzy obradowali w trybie zdalnym 16 czerwca, przyjrzeli się m.in. informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej samorządowej spółki Szpitale Wielkopolski. Szczegółowe dane o kosztach (wynagrodzeniach, kosztach stałych), przychodach i wydatkach, a także stratach (spowodowanych np. przedłużającym się projektem wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej) tej jednostki przedstawił prezes zarządu spółki Leszek Sikorski. Jak podkreślano, najważniejszym obecnie zadaniem Szpitali Wielkopolski jest dokończenie budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.

    Radni zapoznali się też z projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz pozytywnie zaopiniowali kilka propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu.


    Galeria zdjęć: