trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szkolenie on-line dotyczące wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang. "Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód)

  Logo DNSHW ślad za szkoleniem stacjonarnym dotyczącym stosowania zasady DNSH ("Do Not Significant Harm", czyli "Nie czyń poważnej szkody" środowisku) w inwestycjach wdrażanych ze środków unijnych, zwłaszcza w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), uprzejmie informujemy o możliwości szkolenia w formule on-line.

  W czasie szkoleń omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • zasada DNSH jako zasada horyzontalna (ramy prawne, poważne szkody dla celów środowiskowych),
  • realizacja zasady DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH),
  • praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH na poszczególnych etapach procesu wdrażania inwestycji, dokumenty dowodowe).

  Szkolenia on-line przewidziane są dla dwóch grup:

  1. Administracji samorządowej, czyli wszystkich tych osób, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym, a są zainteresowane tematem. Termin i forma szkolenia: 25 września, 3 oraz 4 października 2023 r. (jeden z terminów do wyboru) w godz. 10.00-12.00 w formie spotkań online za pośrednictwem platform Microsoft Teams.
   Osoby chcące wziąć udział w tej formule szkolenia prosimy o skorzystanie z linka do zapisów: https://forms.office.com/e/Au734SNr35 lub napisać na adres dnsh@mfipr.gov.pl
  2. Beneficjentów, lub wg nazewnictwa KPO, ostatecznych odbiorców wsparcia, czyli przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych, pracowników przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, które korzystają lub planują korzystać ze wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Termin i forma szkolenia: 26, 27 i 28 września 2023 r. (jeden z terminów do wyboru) w godz. 10.00-11.30 w formie spotkań online za pośrednictwem platform Microsoft Teams.

  Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://forms.office.com/e/0ECBevZSby, najpóźniej do 28 września br., godz. 9.00. 

  Ewentualne pytania dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl

  Dziękujemy za poświęcony czas.