trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SZKOŁA DLA NIESŁYSZĄCYCH – WOJEWÓDZKA

    Obradujący (w trybie zdalnym) 21 czerwca członkowie Komisji Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przejęcia przez województwo wielkopolskie od miasta Poznania prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego. Formalnie placówka z ulicy Bydgoskiej w Poznaniu trafi pod marszałkowskie skrzydła od 1 września.

    To efekt wcześniejszych ustaleń między władzami regionu i miasta, które zadeklarowało wolę dalszego dopłacania do subwencji oświatowej za uczniów z terenu Poznania. Jak jednak podkreślano podczas obrad komisji, jednym z głównych powodów przejęcia ośrodka jest fakt, że wielu jego podopiecznych pochodzi z różnych części województwa. W kończącym się roku szkolnym spośród 221 wychowanków niemal połowę stanowili ci spoza Poznania. Argumentowano również, że w kraju jednostki o podobnym profilu także podlegają pod samorządy województw.

    Uczestnicząca w posiedzeniu komisji dyrektor ośrodka Jolanta Ruła zapewniła, że grono pedagogiczne z zadowoleniem podchodzi do zmiany organu prowadzącego (zabiegi o taki ruch trwały od wielu lat), mając nadzieję na większe dotarcie z informacją o ofercie placówki do całego regionu, na łatwiejszy dostęp do ewentualnych środków unijnych na rozwój ośrodka, a także na… lepsze płace personelu.

    Podczas czerwcowej sesji sejmiku radni województwa jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wspomnianej uchwały dotyczącej przejęcia ośrodka.


    Galeria zdjęć: