trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szczepimy się

    Promocja szczepień przeciwko Covid-19 była głównym tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 28 września 2021 r. Zaproszeni goście: Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, dr Natalia Koralewska oraz dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk zaprezentowali dokonania Instytutu w ramach walki z Covid-19. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk był pierwszą jednostką naukową w Polsce, która aktywnie włączyła się diagnostykę Covid-19, a w jej ramach stworzono testy diagnostyczne, które aktualnie są w sprzedaży. Pani dr Natalia Koralewska omówiła działania wspierające profilaktykę COVID, poinformowała, iż w ramach platformy Regional Covid Hub udostępniane są materiały edukacyjne i popularnonaukowe dotyczące zagadnień związanych z SARS-CoV-2 i z pandemią COVID-19. Są to pakiety edukacyjne dla klas 6-8 składające się ze scenariuszów edukacyjnych, gotowych prezentacji multimedialnych oraz materiałów pomocniczych dla nauczycieli biologii i wychowawców. W skład bazy wiedzy wchodzą zestawy pytań i odpowiedzi prezentujące w przystępny sposób informacje na temat profilaktyki i diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 oraz przebiegu COVID-19, a także karty informacyjne prezentujące w przejrzysty graficznie sposób podstawowe informacje na temat różnych preparatów szczepionki przeciwko COVID-19.

    Pani Hanna Philips, reprezentująca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu  Zdrowia poinformowała, iż w Wielkopolsce utworzonych jest 679 punktów szczepień przeciwko Covid-19 oraz przekazała informację na temat aktualnego stanu zaszczepienia Wielkopolan. Wskazała, iż zaszczepienie na poziomie 53,8% daje nam drugie miejsce w kraju.

    Pan Sławomir Król z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przedstawił cele Narodowego Programu Szczepień. Podkreślił, że oprócz stacjonarnych punktów szczepień zlokalizowanych w województwie zainteresowani mogli się zaszczepić w ponad 300 plenerowych miejscach przy okazji różnego rodzaju imprez, a w każdy piątek odbywają się szczepienia w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie chętni szczepieni są preparatami firmy Pfizer oraz Johnson&Johnson.


    Galeria zdjęć: