trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powiat Średzki oraz Miasto i Gmina Środa Wielkopolska stawiają na nowoczesne szkoły zawodowe i ścieżki pieszo-rowerowe

  Marszałek Marek Woźniak podpisał dziś w Środzie Wielkopolskiej umowy na dofinansowanie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projektów, dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego i związanych z transportem niskoemisyjnym. 

  Powiat Średzki, reprezentowany podczas spotkania przez Starostę Ernesta Iwańczuka, otrzyma ponad 4,6 mln złotych dofinansowania z WRPO 2014+ na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie średzkim – przebudowa oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej”. Z kolei na  „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce” blisko 2,9 mln złotych.  Dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln złotych z WRPO 2014+ trafi do Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, która zaplanowała „Rozbudowę sieci ścieżek pieszo - rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska”. Umowę podpisała Wiceburmistrz Maria Mieszczak 
  – Szkolnictwo zawodowe to ważna dziedzina życia, a jednocześnie jeden z priorytetów inwestycyjnych Zarządu Województwa Wielkopolskiego, finansowanych z budżetu unijnego. Znamy oczekiwania pracodawców, którzy są coraz bardziej  wymagający, tak więc absolwenci szkół zawodowych po prostu powinni sprostać ich oczekiwaniom. Dlatego ten obszar  oświaty, tak mocno związany z rynkiem pracy, wymaga dofinansowania, wymaga inwestycji, zwłaszcza w postaci zakupu wyposażenia szkół oraz remontów i modernizacji przestrzeni szkolnych, a także tworzenia wyspecjalizowanych pracowni – powiedział Marszałek Marek Woźniak. –  Realizacja tych działań przyczynia się do rozwiązania problemu niedostatecznej jakości specjalistycznego kształcenia w najróżniejszych dziedzinach: od najbardziej tradycyjnych zawodów po te najbardziej wyrafinowane, które dotyczą informatyki, mechatroniki czy innych innowacyjnych obszarów życia. Od dawna już widać, że one coraz częściej pojawiają się wokół nas i do ich sprawnego funkcjonowania potrzebni są po prostu fachowcy – dodał Marszałek.  
  Powiat Średzki otrzyma dofinansowanie na projekt, związany z przebudową kompleksu pracowni kształcenia zawodowego oraz  placu manewrowego do nauki jazdy dla uczniów w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, a także remont stojących w sąsiedztwie  budynków pomocniczych. Poza pracami budowlanymi i remontowymi projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego dla pracowni kształcenia zawodowego w ZSR oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. W Centrum powstanie pracownia – Centrum Nowoczesnych Technologii – w której kształcić się będą uczniowie z klas informatycznych, ekonomicznych i logistycznych, a także prowadzone będą zajęcia nauki języków obcych. Z kolei w ZSR zostaną doposażone pracownie: lotniskowych służb operacyjnych, reklamowa, weterynaryjna, obróbki materiałów i ślusarska oraz teleinformatyczna. 
  W wyniku realizacji tych planów powstaną nowe kierunki kształcenia: w ZSR technik elektronik, technik automatyk, mechanik motocyklowy i blacharz, a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technik spedytor.

  Pozostałe dwa projekty – Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska  dotyczą rozwoju ścieżek rowerowych.  Marek Woźniak zauważył, że inwestycje w szeroko rozumiany transport niskoemisyjny przynoszą efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, komunikacji zbiorowej, a także korzyści dla zdrowia mieszkańców i poprawę klimatu. 
  Powiat Średzki zainwestował w budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z systemem oświetlenia, wzdłuż drogi powiatowej 2411P między Zielnikami a Pławcami. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi: tak osób zmotoryzowanych, jak i rowerzystów. Powstały pas rowerowy umożliwi bowiem przesunięcie ruchu rowerowego poza jezdnię. 
  – Specjalnie wybrałem sobie drogę do Środy przez Pławce, która jest bardzo piękna, ale rzeczywiście wymaga uzbrojenia w specjalnie wydzielony korytarz dla rowerzystów. Cieszę się, że to połączenie powstanie i cały odcinek Pławce-Środa wzbogaci się o bezpieczny pas ruchu – mówił Marszałek.
  Miasto i Gmina Środa Wielkopolska rozbudują istniejącą sieć ścieżek pieszo-rowerowych od miejscowości Brodowo do Środy Wlkp., a także zbudują ścieżki wzdłuż drogi gminnej ulicy Gen. Bora Komorowskiego w granicach miasta – pomiędzy istniejącymi już ścieżkami przy ulicy W. Witosa i ulicy Polnej. Inicjatorom projektu zależało, aby powiązać je z istniejącym systemem oraz elementami miejskiego transportu publicznego, co pozwoli skomunikować jak najszerszą sieć komunikacyjną z punktami przesiadkowymi. Długość wspartej infrastruktury rowerowej wyniesie 2,751 km. 
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WRPO 2014+  http://wrpo.wielkopolskie.pl