trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie z egzaminów

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 10 stycznia 2011 r.

    Członkowie komisji omówili wyniki egzaminów zewnętrznych w Wielkopolsce za rok szkolny 2009/2010. Wśród uczniów kończących szkołę podstawową zauważalny jest wzrost umiejętności pisania, rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Natomiast najsłabiej wypada czytanie tekstu ze zrozumieniem. Zdawalność egzaminu maturalnego (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) w 2010 roku była najlepsza w powiatach: wrzesińskim, kościańskim, ostrowskim, szamotulskim, leszczyńskim, śremskim, chodzieskim oraz w mieście Kaliszu, najgorzej wypadły powiaty koniński, złotowski oraz kaliski.
    Poza tym radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa wielkopolskiego na rok 2011 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.