trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018" za rok 2018

    Sprawozdanie - pobierz
    Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2017-2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
    Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz