trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

    Sprawozdanie - pobierz
    Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2018 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
    Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
    Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2018 roku - pobierz
    Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - pobierz