trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z Radnymi Województwa Wielkopolskiego 25 listopada 2019 roku

    Przebieg procesu uspołecznienia prac nad przygotowaniem projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030) był głównym tematem kolejnego spotkania z Radnymi SWW, które odbyło się 25 listopada 2019 r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach wprowadzenia do dyskusji zaprezentowane zostały m.in. informacje z zakończonych w dniu 22 października br. konsultacji społecznych projektu Strategii. Omówione zostały takie elementy, jak: ocena poszczególnych etapów prac nad przygotowaniem Strategii Wielkopolska 2030 czy statystyczne podsumowanie konsultacji społecznych. Podczas części dyskusyjnej spotkania Radni wyrazili swoje spostrzeżenia w zakresie: odniesienia się w projekcie Strategii SWW do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz systemu realizacji Strategii. Pytano o plany przygotowania strategii sektorowych w Urzędzie i kwestie związane z dalszym procedowaniem Strategii Wielkopolska 2030. Zgłoszone uwagi będą miały swoje odzwierciedlenie w projekcie Strategii Wielkopolska 2030.