trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z ministrem

  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 kwietnia  2011 r.

  Gościem radnych sejmiku był minister rolnictwa Marek Sawicki. Głównym tematem obrad była bieżąca sytuacja oraz perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście założeń przyszłej polityki rolnej w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli wielkopolscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych regionu, a także wielkopolscy rolnicy, przedstawiciele grup producenckich, organizacji i związków zawodowych oraz instytucji obsługujących rolnictwo.
  Wprowadzeniem do dyskusji była przedstawiona przez ministra informacja na temat najważniejszych działań resortu w trakcie trzech lat rządów koalicji PO-PSL. Wynika z niej, że Polska jest liderem realizacji PROW w całej Unii, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła na jego realizację 21 mld zł. Nasz kraj odnotowuje dobre wyniki w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi, osiągając dodatnie saldo ponad 2,2 mld euro w roku 2009 i 2,6 mld euro w 2010 r.
  W dyskusji padały m.in. pytania dotyczące trybu i zasad sprzedaży ziemi dzierżawionej od Agencji Nieruchomości Rolnych. Rolnicy i dzierżawcy nie są zadowoleni z cen dyktowanych przez agencję. Mówiono także o potrzebie utrzymania wysokich nakładów na odbudowę i konserwację urządzeń melioracyjnych. 
  Wskazywano na wadliwe regulacje na rynku produkcji biopaliw, godzące w krajową produkcję. Podnoszono ważny dla regionu problem opłacalności produkcji żywca wieprzowego i rzetelności ocen surowca prowadzonych przez zakłady mięsne, a także problem niepłacenia w terminie lub braku zapłaty za dostarczone przez rolników produkty. Minister odpowiedział, że w tej sprawie rolników powinny silniej wspierać zarówno związki zawodowe, jak i samorząd rolniczy.
  − Przyszłość europejskiego rolnictwa będzie zależała głównie od kształtu Wspólnej Polityki Rolnej − podkreślił na zakończenie spotkania minister Sawicki. − Dziś jest dobry moment, abyśmy szukali najlepszych rozwiązań, ale zmiany nie mogą być kosmetyczne. Konieczna jest zmiana alokacji pieniędzy pomiędzy państwa członkowskie. Mocniej niż dotychczas powinny być wspierane działania ukierunkowane na modernizacje i restrukturyzacje gospodarstw rolnych.