trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Spotkanie z Ambasadorem Kazachstanu

  W czwartek 1 lipca Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Kazachstanu w RP Alimem Kirabayevem. Ambasadorowi towarzyszyła I Sekretarz Ambasady Kazachstanu oraz Radca Ambasady odpowiedzialny m.in. za sprawy ekonomiczne.

  Wizyta miała charakter kurtuazyjno-zapoznawczy, bowiem dla Ambasadora była to pierwsza wizyta wyjazdowa od czasu objęcia placówki we wrześniu 2020r. Jak podkreślił  Wicemarszałek: „Miło nam, że jako cel swojej pierwszej wizyty w terenie, wybrał Ambasador właśnie Województwo Wielkopolskie”. Marszałek podkreślił także długoletnie tradycje współpracy z Kazachstanem, zapoczątkowane pierwotnie oddolnie przez społeczników i organizacje pozarządowe. Wskazał na podpisaną od 2003 roku umowę z Obwodem Południowo-Kazachstańskim (Obwód zmienił w międzyczasie swoje granice administracyjne i zyskał nazwę na Obwód Turkiestański), pomimo tego, że w ostatnich latach kontakty nie były intensywne. Jak podkreślił Wicemarszałek, chętnie skorzystamy ze wsparcia Pana Ambasadora przy prowadzeniu takiej współpracy.
   
  Ekscelencja, Pan Ambasador, wskazał, że na – blisko 20-letniej - przestrzeni istnienia umowy o współpracy zaszło dużo zmian. Zarówno w Obwodzie Turkiestańskim jak i w Województwie Wielkopolskim. Zmieniły się priorytety rozwoju obu regionów oraz otoczenie geopolityczne, co wymaga wypracowania na nowo algorytmów takiej dwustronnej współpracy. Nowa stolica Obwodu: Turkiestan, została uznana za stolicę kulturową  i duchową świata turkieskiego, co również zbliżone jest do korzeni Wielkopolski jako kolebki państwa polskiego.
   
  Strony uzgodniły, że uważają umowę o współpracy za prawnie ważną i nie jest konieczne jej zmienianie. Ważniejsze jest wypełnianie współpracy treścią i konkretnymi priorytetami, nadając jej wymiar praktyczny. Można jedynie rozważyć paralelnie do prowadzonych działań aktualizację planów działań lub niektórych sformułowań umowy. Ze swej strony Pan Ambasador zobowiązał się przeprowadzić stosowne rozmowy w tym zakresie z władzami Obwodu Turkiestańskiego.
   
  Jak wskazał Ambasador ważne są działania przede wszystkim gospodarcze, ponieważ to gospodarka jako pierwsza reaguje na wszelkie zmiany i kryzysy na świecie m.in. jak pokazała pandemia. Gospodarka jest także tym spoiwem, które nie wymaga pośrednictwa urzędów, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby pomóc nawiązać te pierwsze, inicjalne kontakty pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Ważna jest dywersyfikacja działań gospodarczych i szukanie nowych sposobów rozwiązań. Ambasador bardzo chciałby poznać potrzeby biznesu wielkopolskiego oraz jego mocne strony i ofertę współpracy dla partnerów z Kazachstanu. Zapowiedział przy tym zaplanowane na 5 październik wspólne posiedzenie Międzyrządowej Komisji Polsko-Kazachstańskiej w Warszawie, której towarzyszyć będzie Forum Biznesowe. Ambasador byłby bardzo zobowiązany gdyby do tego czasu udało się nawiązać pierwsze kontakty gospodarcze z Wielkopolską i zorganizować spotkanie online pomiędzy Wielkopolską a partnerami z Kazachstanu (najlepiej z Obwodu Turkiestańskiego) by porozmawiać  o możliwościach współpracy gospodarczej i przedstawić sobie potencjalnych partnerów biznesowych. Gdyby udało się nawiązać takie kontakty online, możliwe byłoby już później bezpośrednie spotkanie podmiotów biznesowych na Forum Biznesowym w Warszawie.
   
  Wicemarszałek Wojciech Jankowiak potwierdził gotowość do włączenia się we wzajemnie korzystne projekty z partnerami kazachstańskimi. Zwrócił uwagę na instytucję Międzynarodowych Targów Poznańskich jako bardzo dobre forum do zacieśniania kontaktów gospodarczych. Podkreślił także potrzebę rozwijania innych obszarów współpracy, w tym turystyki.

   


  Galeria zdjęć: