trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SPORTOWE STYPENDIA I INWESTYCJE

    Podsumowanie udzielonych w roku 2021 przez samorząd województwa stypendiów sportowych oraz zrealizowanych dzięki środkom z budżetu województwa zadań inwestycyjnych i remontowych przy obiektach sportowych zdominowało listopadowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informacje dotyczące tych zagadnień przedstawili obradującym w trybie zdalnym radnym dyrektorzy Departamentu Sportu i Turystyki UMWW.

    Jak podkreślono, w latach 2002-2021 województwo przyznało już 1106 stypendiów młodym wielkopolskim sportowcom. 69 z nich otrzymało takie wsparcie w tegorocznej edycji. W tym roku również po raz pierwszy przyznano 8 stypendiów wielkopolskim olimpijczykom, którzy na igrzyskach w Tokio zajęli w swoich konkurencjach co najmniej ósmą lokatę.

    Z kolei dofinansowanie inwestycji sportowych przekazywano w mijającym roku zarówno w ramach otwartych konkursów ofert, jak i realizując tradycyjne samorządowe programy: wsparcia infrastruktury lekkoatletycznej oraz „Szatni na medal”. W pierwszym z nich samorządy złożyły 21 wniosków, a w drugim 56. Z przekazanych informacji wynika, że dotąd z dofinansowania remontów lub budowy szatni skorzystało już 125 wielkopolskich gmin z 31 powiatów.

    Radni zapoznali się ponadto z projektami budżetu województwa na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu.


    Galeria zdjęć: