trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sporna odnowa

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 grudnia 2009 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2010 w działach: rolnictwo i łowiectwo, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie komisja wniosła o przeniesienie do rezerwy budżetowej kwoty 3,2 mln zł zaplanowanej na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi. W przypadku nieuwzględnienia tego wniosku radni domagać się będą, aby to Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzała listę beneficjentów konkursu.
    Radni zapoznali się z informacją Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego na temat promocji odnawialnych źródeł energii, a także pozytywnie zaopiniowali zmiany w planie finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 r. oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia terminów zbiorów różnych rodzajów upraw, co jest konieczne przy ustalaniu odszkodowań za straty wyrządzane przez zwierzynę łowną.