trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sieć dla rozwoju

    Posiedzenie Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu  10 lutego 2010 r.
    Radni zaopiniowali pozytywnie dokumenty na najbliższą sesję sejmiku, w tym projekty uchwał dotyczących korekt w tegorocznym budżecie województwa związanych z realizacją projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” oraz informację o polityce innowacji w Wielkopolsce.
    Dłuższą dyskusję toczono wokół projektu kluczowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” oraz działań podejmowanych przez samorządową spółkę akcyjną utworzoną dla jego realizacji.
    Zdaniem radnych opozycji prace nad projektem, który ma zagwarantować m.in. rozwój i wzrost konkurencyjności rynku lokalnego oraz powszechny dostęp do nowoczesnych systemów łączności, są opóźnione, a postawione w nim cele przewyższają możliwości finansowe województwa.
    Tomasz Żłobiki, dyrektor Biura Obsługi Funduszy w Urzędzie Marszałkowskim poinformował radnych, że zakończenie prac nad drugim etapem studium wykonalności projektu uzależnione jest od zakończenia trwającej inwentaryzacji istniejących systemów i łączy. Zapewnił, że przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniać będą najnowsze zdobycze technologiczne, zapewniając dobre funkcjonowanie i dużą wydajność sieci przez wiele lat. Przedstawiciele samorządowej spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA poinformowali o działaniach zmierzających do zwiększenia jej kapitału i wyłonienia komercyjnych inwestorów strategicznych.