trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

SEJMIK O WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ

    Stanowisko sejmiku „w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027” przyjęli radni podczas sesji, która w trybie zdalnym odbyła się 25 stycznia. To reakcja na przedstawione przez ministerstwo rolnictwa plany dotyczące (mających zastąpić obecny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) działań wspierających polską wieś z unijnych pieniędzy w ramach WPR we wskazanych latach.

    Sejmik przede wszystkim za niewłaściwe uznał to, że we wspomnianym planie nie uwzględniono wsparcia pieniędzmi z WPR inwestycji na obszarach wiejskich dotyczących infrastruktury technicznej (a dotąd wielka popularnością cieszyły się wspierane z PROW np. budowy dróg, infrastruktury kanalizacyjnej czy wodociągowej). Według radnych taka zmiana może drastycznie zahamować rozwój obszarów wiejskich w naszym województwie. Sejmik wskazał tez, że samorządy województw mają ustawowe kompetencje do kierowania rozwojem regionalnym, a także spore doświadczenie we wdrażaniu tego typu funduszy, co powinno być wykorzystane także w kolejnych latach, tymczasem w planach pominięto województwa choćby we wdrażaniu działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Za przyjęciem stanowiska głosowali wszyscy obecni na sesji radni, z wyjątkiem przedstawicieli PiS, którzy wstrzymali się od głosu, argumentując to zbyt późnym otrzymaniem zgłoszonego przez klub PSL projektu uchwały.

    Podczas styczniowej sesji sejmik zadecydował też o skierowaniu do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. W trakcie rozpatrywania sprawozdania z bieżącej działalności zarządu województwa radni dyskutowali również o umieszczonym przez marszałka na elewacji urzędu banerze z życzeniami powodzenia dla nowego prezydenta USA Joego Bidena.


    Galeria zdjęć: