trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020

  pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

   

  1. Uchwała Nr 1754/2020 ZWW z 16 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania  uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz
  2. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  3. Sprawozdanie - pobierz
  4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz