trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2022 pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

    1. Uchwała Nr 5219/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2022 pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” - pobierz dokument
    2. Oświadczenie - pobierz dokument
    3. Sprawozdanie z wykonania zadania - pobierz dokument
    4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument