trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

    Uchwała Nr 3844/2021 ZWW z 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz dokument
    Zgoda na wysokość przyznanej dotacji, w tym rachunek bankowy - pobierz dokument
    Sprawozdanie - pobierz dokument
    Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument