trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2022 pn.: Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

    1. Uchwała Nr 4527/2022 ZWW z 3 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym w roku 2022, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz dokument
    2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji w tym rachunek bankowy - pobierz dokument
    3. Sprawozdanie - pobierz dokument
    4.  Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument