trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”

    1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr  3584 /2021 z 20.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert - pobierz dokument
    2. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz dokument
    3. Sprawozdanie - pobierz dokument
    4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkurus nr 1 - pobierz dokument 
    5. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkurus nr 2 - pobierz dokument