trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”

    1. Uchwała Nr 4976 /2022 ZWW z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” w 2022 roku - pobierz dokument 
    2. Oświadczenie - pobierz dokument  
    3. Sprawozdanie z wykonania zadania - pobierz dokument 
    4. Wykaz podmiotów, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument