trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”

    1. Uchwała Nr 4977/2022 ZWW z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - pobierz dokument
    2. Oświadczenie - pobierz dokument
    3. Sprawozdanie z wykonania zadania - pobierz dokument
    4. Wykaz podmiotów, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument