trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie konsultacji projektu uchwały Sejmiku na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

  ludzie prowadzący dyskusję. Dominuje kolor zielonyDziałając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2094) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określania trybu postępowania o udzielnie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile w latach 2023-2025.
  Uwagi i wnioski można było składać w terminie od 22 września 2023 r. do 2 października 2023 r.

  W konsultacjach wzięły udział dwa podmioty:

  1. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wielkopolskiego,
  2. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

  Uwagi zgłoszone przez wskazane podmioty dotyczyły zasad wyboru operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, sposobów ich oceny i zasad przyznawania punktów za poszczególne rodzaje usług. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7276/2023 z dnia 12.10.2023 roku zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione.

  Szczegółowe informacje dotyczące treści uwag, oraz uzasadnienie ich rozstrzygnięcia znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.