trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku, wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022

    pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja multimedialnej kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, której celem jest m. in. zwrócenie uwagi na ryzyko związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych”.

    1. Uchwała Nr 4278/2021 ZWW z 4 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku, wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja multimedialnej kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, której celem jest m. in. zwrócenie uwagi na ryzyko związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych” - pobierz dokument
    2. Oświadczenie - pobierz dokument