trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie drugiego naboru ofert na otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021

    pn.: „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe”

    1. Uchwała nr  3974 z 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych - pobierz dokument
    2. Oświadczenie o przyjęciu dotacji, w tym rachunek bankowy - pobierz dokument
    3. Sprawozdanie - pobierz dokument
    4. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument