trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozmowy Wielkopolski i Brandenburgii o możliwościach współpracy w ramach nowej perspektywy finansowej UE

  Wicemarszałek Wojciech Jankowiak spotkał się online z Jobstem-Hinrichem Ubbelohde, Sekretarzem Stanu ds. Europy, Pełnomocnikiem ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich w Ministerstwie Finansów Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. W rozmowie uczestniczyli także współpracownicy odpowiadający za obszary tematyczne związane z zarządzaniem funduszami unijnymi oraz planowaniem przestrzennym. Rozmowy koncentrowały się na znalezieniu możliwości realizowania współpracy międzyregionalnej w ramach programów i strategii opracowywanych w obu regionach. 

  Sekretarz Stanu Ubbelohde przedstawił „Koncepcję sąsiedztwa Polska – Brandenburgia”, a następnie dyskusja skierowana została nt. funduszy strukturalnych. Sekretarz Stanu wskazał, że w odniesieniu do współpracy z Wielkopolską, najważniejszymi obszarami działań są: ekologia, innowacyjność w sektorze gospodarczym czy społecznym, zielona energia – w tym technologie wodorowe, ochrona przyrody, komunikacja i infrastruktura, współpraca sektora naukowo-badawczego oraz współpraca w ramach Partnerstwa Odry. Wicemarszałek Jankowiak potwierdził, że są to obszary, które również dla Wielkopolski są priorytetowe, szczególnie zaś kwestie transportu. Przypomniał także współpracę z Brandenburgią w zakresie planowania przestrzennego, podkreślając, że chciałby, aby i ten temat był kontynuowany. Partnerzy uzgodnili, iż poszukają możliwości wykorzystania potencjału współdziałania w ramach dziedzin, związanych z ochroną środowiska i klimatu (np. w programie LIFE) czy problematycznym dla obu regionów tematem związanym z odchodzeniem od węgla (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji). 

  Strony przedstawiły stan prac nad funduszami EFRR i EFS w nowej perspektywie UE, szukając jednocześnie możliwości stworzenia wspólnych projektów. W zakresie EFS – szczególnie ważne z perspektywy Wielkopolski – byłyby sprawy zatrudnienia, wsparcia przedsiębiorstw, zdrowia, edukacji, w tym kształcenia ustawicznego, instytucjonalizacji usług społecznych i aktywizacji społecznej zawodowej. Niestety, nie znając ostatecznych kwot w nowej perspektywie finansowej UE dla obu regionów oraz bez określenia alokacji, nie można na razie wskazywać konkretnych możliwości współpracy. Wydaje się jednak, że najlepszym modelem byłaby tzw. współpraca nad bliźniaczymi obszarami w obu regionach (każdy region osobno). Jednak trzeba by sprawdzać możliwości, czy byłaby w tym zakresie w dalszym etapie możliwość wymiany doświadczeń, organizacji projektów wspierających. 

  Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia opiera się na Wspólnej deklaracji o współpracy między Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec), która zawarta została 25 kwietnia 2003 r. Cyklicznie zawierane są również plany działań uszczegóławiające współpracę w określnych dziedzinach w tym z Ministerstwem ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu (MBJS) oraz Ministerstwem ds. Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (MLUK). Nasze regiony uczestniczą także w inicjatywie pn. Partnerstwo Odry. 

   


  Galeria zdjęć: