trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

  Wicemarszałek Wojciech Jankowiak 18 maja 2021 r. uczestniczył w podpisaniu w Urzędzie Gminy Stęszew umowy przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ze spółką COLAS Polska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Stęszew. 
   
  – Ta inwestycja ma dość długą i trudną historię – mówił Wojciech Jankowiak. – Teoretycznie moglibyśmy dziś mówić o końcu rozbudowy, ale z różnych względów musieliśmy rozwiązać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu w 2017 roku. Straciliśmy 2-3 lata, musieliśmy przygotować zadanie od początku, ale nie poddaliśmy się. Zależało mi, by podpisać obecną umowę tu, na miejscu i móc po pierwsze, wytłumaczyć się lokalnej społeczności, a po drugie, pokazać, że dotrzymujemy obietnic – dodał.
   
  Odcinek o długości 8,6 km w Stęszewie to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. 7 kwietnia WZDW w Poznaniu zawarł ze spółką COLAS umowę dotyczącą odcinka o długości 3,7 km w granicach gminy Buk. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.
   
  – Zakres inwestycji jest podobny do zakończonej w ubiegłym roku rozbudowy na odcinku od drogi S5 do Dymaczewa Nowego – mówił Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu. – Zamierzamy wzmocnić konstrukcję do 11,5 tony na oś, poszerzyć drogę, przebudować skrzyżowania, wyznaczając na nich lewoskręty, zbudować elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu i – o co jestem najczęściej pytany – zbudować ścieżkę rowerową aż do Buku. Wymieniam roboty, których efekty są widoczne dla oka, ale pamiętajmy, że jest również szereg kolizji i robót pod ziemią.
   
  Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu inwestycja na drodze nr 306 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została podzielona na trzy etapy.
   
  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 
  do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
  Długość odcinka: 8,2 km.
  Wartość zadania: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł udział UE. 
  Okres realizacji: 2017-2020.
  2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk w systemie „buduj”. 7 kwietnia br. podpisano umowę. 
  Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o. 
  Wartość zadania: 15 mln zł, w tym 12,1 mln zł udział UE i 0,6 mln zł z budżetu państwa.
  Długość odcinka: 3,7 km. 
  Okres realizacji: 2021-2023.
  3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew w systemie „buduj”. 18 maja br. podpisano umowę.
  Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o. 
  Wartość zadania: 25,6 mln zł, w tym 20,6 mln zł udział UE i 1,2 mln zł z budżetu państwa.
  Długość odcinka: 8,6 km. 
  Okres realizacji: 2021-2023.
   
  Zakres prac obejmuje m.in.: 
  Wzmocnienie do 11,5 tony/oś i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni,
  budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów,
  przebudowę skrzyżowań z drogami publicznym,i
  budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowe,j
  budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach,
  wykonanie oznakowania.
   
  Inne zadania zaplanowane w powiecie poznańskim na 2021 r.
  budowa mostu przez rz. Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku, wartość zadania: 62 mln zł, termin realizacji: 2020-2022
  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo, długość odcinka: 2,6 km, wartość zadania: 5,9 mln zł, termin realizacji: 2021-2022
  przebudowa na rondo skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z ul. Grodziską w Buku, wartość zadania: 5,5 mln zł (współfinansowane przez Powiat Poznański oraz Miasto i Gminę Buk)
  remont nawierzchni jezdni na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Stęszewie, wartość zadania: 716,1 tys. zł
  remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 (Szosy Poznańskiej) w Mosinie, długość odcinka: 930 m, wartość: 2,1 mln zł
  budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196A w Szreniawie, wartość zadania: 260 tys. zł
  budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Cerekwicy, wartość zadania: 50 tys. zł
  przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 w Mosinie, wartość zadania: 14,7 tys. zł.
  Ponadto w marcu 2021 r. WZDW złożył wnioski o unijne dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinkach: Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik.

  Galeria zdjęć: