trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rejestr obwodów łowieckich

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 stycznia 2011 r.

    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla województwa na lata 2011-2022 oraz budżet na rok 2011.
    Wysłuchali również sprawozdania o stanie przygotowań do uchwalenia nowego rejestru obwodów łowieckich w Wielkopolsce. Będzie to projekt graniczno-powierzchniowy zrealizowany za pomocą mapy cyfrowej z podziałem na 508 obwodów. W 2010 roku na ten cel przeznaczonych zostało z budżetu państwa 80 tys. zł. Za tę kwotę zrealizowano jedynie okręg pilski, który podzielony jest na 103 obwody łowieckie. Łączny koszt projektu opracowania rejestru obwodów łowieckich dla Wielkopolski wynosi 380 tys. zł. W planach jest realizowanie co kwartał jednego okręgu, tak żeby w styczniu 2012 przedstawić projekt uchwały sejmikowi województwa.