trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku

    Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5721/2022 z 21 października 2022 roku w sprawie: przyjęcia Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

    Głównym celem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego jest umożliwienie kompleksowego rozwoju regionalnego systemu transportowego w oparciu o podstawowe obszary: poprawę dostępności i spójności regionu, wzmocnienie powiazań z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, wzrost bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenie wpływu transportu na środowisko.

    Regionalny Plan Transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. jest dokumentem implementacyjnym do Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027 i narzędziem wspierającym proces wydatkowania funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje transportowe.

    Regionalny Plan Transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku wynikającego z zapisu art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.).