trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA

    Podczas majowych (zdalnych) obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej radni zapoznali się m.in. z „Raportem o stanie województwa wielkopolskiego za 2021 rok”. Obowiązek opracowania takiego dokumentu i przedłożenia go sejmikowi wynika ze znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie województwa. Szczegółowe dane o Wielkopolsce (PKB, sytuacja społeczno-gospodarcza, demografia, dane statystyczne itp.) zaprezentował członkom komisji Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w UMWW.

    Przy tej okazji wywiązała się dyskusja, kto odpowiada za rozwój województwa. Część radnych wskazywała na samorządy, ich narzędzia rozwojowe i możliwość stymulowania inwestycji. Inni z kolei wskazywali na rząd i państwowe fundusze, podając przykład drogi krajowej nr 11, komunikacyjnego kręgosłupa Wielkopolski, którego powstanie mogłoby przyspieszyć rozwój gospodarczy w całym regionie.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilkanaście propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu, wysłuchała sprawozdania na temat wojewódzkich finansów w 2021 roku, zapoznała się z informacją o stanie samorządowego mienia oraz audytem krajobrazowym dla regionu.

    Na początku obrad radni minutą ciszy uczcili zmarłą radną Joannę Król-Trąbkę, przewodniczącą sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.