trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przekazanie sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli, w ramach Projektu Czas zawodowych BIS – zawodowa Wielkopolska”

  Od połowy lutego br. rozpoczęły się uroczystości przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu WRPO 2014+ pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

  Pierwsze oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego odbyło się 6 marca 2019r w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. 15 komputerów stacjonarnych na ręce Dyrektora szkoły Jarosława Adamczaka przekazała - w imieniu Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki.

  W uroczystości uczestniczyli również: Jerzy Hejduk Sekretarz Gminy Pogorzela, Alfred Siama Przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele Gminy Pogorzela i Powiatu Gostyńskiego.

  Nowy sprzęt do pracowni techniki komputerowej pozwoli uczniom zdobyć kompetencje i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy w zawodzie technik informatyk.

  Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki podczas uroczystości podkreśliła, że dzięki projektowi „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” dbamy o właściwe przygotowanie młodego pokolenia uczniów i uczennic. Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, w materiały dydaktyczne szkół, płatne staże, zajęcia specjalistyczne w najnowocześniejszych laboratoriach, darmowy dostęp do internetowej platformy wiedzy, to główne formy wsparcia w ramach projektu .

  W ramach projektu doposażonych zostanie 46 szkół oraz 4 Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU). Potrzeby szkół i placówek na sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego sporządzone zostały na podstawie diagnoz.

  Przedmiotem projektu "Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w aspekcie lepszego dostosowania kompetencji uczniów do potrzeb rynku pracy oraz dostosowania kompetencji nauczycieli w zakresie ich lepszego przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie, jak również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie w ramach projektu korzystają z szerokiego wachlarza propozycji działań.

  Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

  Całkowita wartość projektu wynosi 63 mln 500 tys. zł.


  Galeria zdjęć: