trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

  ZAWIADOMIENIE

  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

  Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 ze zm.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

  Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu jest Województwo Wielkopolskie.

  Konsultacje uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, zostaną przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami).

  Po uzyskaniu od organizacji uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu uchwała będzie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożona pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.