trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030

  Przedstawiamy projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030) w wersji uwzględniającej:

  • uwagi z III spotkania konsultacyjnego z Radnymi Województwa Wielkopolskiego (25 listopada 2019 r.)
  • uwagi z konsultacji społecznych realizowanych w okresie 18 września – 22 październik 2019 r.
  • uwagi w ramach konsultacji projektu Strategii Wielkopolska 2030 z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • rekomendacje Ewaluacji ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030
  • uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Wielkopolska 2030 (9 grudnia 2019 r. – 3 stycznia 2020 r.)
  • wyniki uzgodnień z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich oraz Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • wyniki uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

  Projekt Strategii Wielkopolska 2030 będzie przedmiotem dyskusji z Radnymi Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, a w dalszej kolejności – posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.