trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” - pobierz
    Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2017 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
    Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz
    Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2017 roku - pobierz
    Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 - pobierz