trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt Inicjatywy Środkowoeuropejskiej rozpoczęty!

    W dniach 11-12 lutego 2012 roku w Doniecku odbyło się seminarium na temat rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej w Polsce i na Ukrainie.  Była to oficjalna inauguracja projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, współfinansowanego przez Inicjatywę Środkowoeuropejską w ramach „Know-how Exchange Programme”. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Organów Samorządu Lokalnego Obwodu Donieckiego. Celem seminarium była wymiana poglądów na temat polityki rozwoju i administracji lokalnej Polski i Ukrainy.

    W seminarium uczestniczyli polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej oraz ukraińscy samorządowcy, urzędnicy administracji rządowej i naukowcy. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawili model zarządzania terytorialnego w Polsce, a także planowania operacyjnego i strategicznego w Województwie Wielkopolskim. Ekspert Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podzielił się wiedzą na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski. Gospodarze zaprezentowali natomiast system administracji lokalnej na Ukrainie.

    Podczas wizyty przedstawiono także projekt słownika terminów, związanych z rozwojem regionalnym i zarządzaniem terytorialnym, przygotowywanego w ramach projektu polsko-ukraińskiego.

    W marcu tego roku czterech przedstawicieli Obwodu Donieckiego pogłębi wiedzę o polskich rozwiązaniach w zakresie polityki rozwoju podczas stażu w Województwie Wielkopolskim.

    Przypomnijmy, że Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem realizującym projekt w ramach „Know-how Exchange Programme” Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.