trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadań publicznych. Dokładny zakres i formy współpracy określa Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
    Informację o realizowanych konkursach ofert znajdą Państwo tutaj - https://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_otwarte-konkursy-ofert oraz na portalu Wielkopolskie Wici: www.wielkopolskiewici.pl