trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PROGRAM DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

    Dodatkowe, grudniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się w trybie zdalnym, poświęcono na omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Jak wyjaśniali autorzy opracowania, program wyznacza ramy i kształtuje politykę ochrony środowiska na szczeblu regionalnego samorządu. Uwzględnia wcześniejsze dokumenty sejmiku (np. uchwały antysmogowe, programy ochrony powietrza), ocenia i analizuje stan środowiska, wskazuje największe problemy i zagrożenia w tej dziedzinie, wyznacza konkretne cele. Obejmuje wiele aspektów, m.in. ochronę gleby, wód, powietrza, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową.

    Zanim projekt uchwały trafi pod obrady sejmiku, komisja spotka się raz jeszcze, bo konieczne jest wprowadzenie niewielkich poprawek.


    Galeria zdjęć: