trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pracowity tydzień posiedzeń komisji

  Zakończył się pracowity tydzień posiedzeń komisji. Wojewódzcy radni opiniowali wiele projektów uchwał. 

  Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie przekazanie pomocy finansowej o wartości 2 mln złotych dla gminy Czempiń na realizację zaplanowanej inwestycji. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej wraz z rondem na skrzyżowaniu z trasą wojewódzką nr 310 w Głuchowie. Projekt jest realizowany przez czempiński samorząd.

  Członkowie Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej przyjęli sprawozdanie z działań ubiegłorocznych, natomiast członkowie Komisji Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekty zmian w budżecie, dotyczące dwóch planowanych inwestycji - kompleksowej modernizacji siedziby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu oraz adaptacji budynku przy ulicy Cichej w Poznaniu również dla potrzeb CWRKDiZ. Samorządowcy jednomyślnie poparli projekt realizacji programu na rzecz kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego, który ma być skierowany także dla osób dorosłych, aby promować ideę uczenia się przez całe życie. Projekt do którego przewidziano unijne dofinansowanie realizować będzie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

  Środa była dniem posiedzeń komisji: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kultury, a także Kultury Fizycznej i Turystyki. Omówiono sprawy bieżące, zaopiniowano proponowane zmiany w budżecie. Wojewódzcy radni zapoznali się ze sprawozdaniami i programem działań instytucji związanych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego; Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Podsumowano także cykl Biegów Powstania Wielkopolskiego, w którym wzięło udział ponad 700 biegaczy. Radni zadecydowali o wsparciu finansowym samorządów, które angażują się w organizację tego sportowego wydarzenia, a są to gminy: Wijewo, Gołańcz, Lwówek oraz Środa Wielkopolska.

  Radni z Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego omówili funkcjonowanie placówek zdrowia w Wielkopolsce w odniesieniu do oddziałów ginekologiczno-położniczych, a także pozytywnie zaopiniowali przekazanie 800 tysięcy złotych na modernizację świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu. Inwestycja ta pozwoli poszerzyć i podnieść jakość pomocy psychologiczno-opiekuńczej dla dzieci z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy.  Warto dodać, że realizacja zadania umożliwi przekształcenie świetlicy środowiskowej w socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału zaplanowanych działań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych. Także jednogłośnie zaakceptowano zmiany w budżecie. Dzięki funduszom unijnym zrealizowany zostanie projekt pod hasłem „Droga do zatrudnienia po węglu", koordynowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Program będzie realizowany do końca czerwca 2027 roku.

  Komisja Gospodarki odwiedziła tym razem zamek w Rokosowie. Radni mieli okazję zwiedzić obiekt po gruntownym remoncie. To ważny i znany w Wielkopolsce zabytek. W celu lepszego wykorzystania potencjału na integrację społeczną i turystykę, zmodernizowano go i dostosowano do wszystkich zaplanowanych potrzeb. Koszt inwestycji wyniósł ponad 10 milionów złotych, przy unijnym wsparciu w kwocie 5,6 mln.

  Radni pracujący w Komisji Budżetowej wyrazili pozytywną opinię dla zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poparli tym samym wnioski, które były omawiane na komisjach branżowych w tym tygodniu.


  Galeria zdjęć: