trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powstaną ścieżki rowerowe za unijne miliony. Tym razem w powiecie rawickim i leszczyńskim

  – Budowa ścieżek rowerowych to naprawdę istotny wkład w ochronę klimatu. W Wielkopolsce – nazwijmy  ją –  zachodniej budowa sieci ścieżek rowerowych rozwija się najbardziej dynamicznie – powiedział Marszałek Marek Woźniak, który 6 lipca odwiedził Rawicz i Leszno. Podczas wizyty  wręczył symboliczne czeki Adamowi Sperzyńskiemu, staroście rawickiemu, Jarosławowi Wawrzyniakowi, staroście leszczyńskiemu oraz Radosławowi Sobeckiemu, wójtowi gminy Krzemieniewo. Wszystkie dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na łączną kwotę blisko 5 mln złotych dotyczą budowy dróg rowerowych i poprawy infrastruktury rowerowej. 

  6 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie unijne z WRPO 2014+, dotyczące  budowy dróg rowerowych i poprawy infrastruktury rowerowej z Adamem Sperzyńskim, starostą rawickim, Jarosławem Wawrzyniakiem, starostą leszczyńskim oraz Radosławem Sobeckim, wójtem gminy Krzemieniewo.
  W Rawiczu Marszałek zwrócił uwagę na fakt, że ścieżki rowerowe to nie tylko kwestia ochrony klimatu, ale także działanie związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. 
  – Nasze drogi były budowane stosunkowo dawno, wiele z nich nie zawiera szerokiego pasa drogowego, na którym pieszy czy rowerzysta może poczuć się bezpiecznie. Budowanie równoległej ścieżki rowerowej to rozwiązanie, które często pozwoli ratować życie czy zdrowie, dlatego warto w nie inwestować – powiedział Marek Woźniak.  
  Ponad 3,2 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w ciągach ulic Sienkiewicza i Poznańskiej w Rawiczu oraz ul. Śląskiej w Masłowie przeznaczy powiat rawicki. Projekt „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – ETAP II” jest kontynuacją działań władz powiatu, które systematycznie inwestują w poprawę infrastruktury rowerowej. Tym razem dofinasowanie wyniesie prawie 2,5 mln zł. Realizacja tej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, dzięki ograniczeniu wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej i rowerowej.
  W Rawiczu Marszałek odwiedził także multibibliotekę w budowie, która powstaje w ramach projektu: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3", na który gmina Rawicz otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+. 
  Z kolei prawie 890 tys. zł z WRPO 2014+ trafi do powiatu leszczyńskiego na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w Święciechowej w kierunku Gołanic o długości 1,69 km oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4771P od ronda w miejscowości Święciechowa do wiaduktu w Wilkowicach – o długości 0,89 km. Dodatkowo wybudowane zostanie miejsce przesiadkowe zlokalizowanie w Gołanicach. Inwestycja przewiduje również powstanie miejsca do parkowania rowerów (typu Bike&Ride ), a także wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów w ramach obiektu Park&Ride. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,2 mln zł. 
  – Jestem przekonany, że Leszczyńskie jest liderem, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych i robi to w sposób systemowy, który pozwala mówić o tym, że wkrótce będzie tu cała sieć połączonych ze sobą ścieżek rowerowych – powiedział w Lesznie Marszałek. 
  Na mobilność miejską stawia również gmina Krzemieniewo, która wybuduje ścieżkę rowerową na odcinku Krzemieniewo – Nowy Belęcin o długości prawie 1,5 km. Dodatkowo na trasie zostanie wymienione oświetlenie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mieli ułatwiony dojazd do przystanku autobusowego oraz stacji kolejowej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie – ponad 1,3 mln zł.
  Marek Woźniak podkreślił, że projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają na celu zabezpieczenie transportu niskoemisyjnego w różnych aspektach – poprzez budowę węzłów przesiadkowych, parkingów, oświetlenia i samych ścieżek rowerowych, tworząc elementy zachęcające do korzystania z rowerów zamiast transportu samochodowego. Dodał także, aby nie zapominać o aspekcie zdrowotnym, który stanowi istotny element planowanych inwestycji w rozwój transportu niskoemisyjnego.


  Galeria zdjęć: