trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Powołanie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 44/2017 z dnia 6 września 2017 roku powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

  1. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Przewodnicząca Rady.
  2. Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego:
   Adam Jezierski – Kierownik Oddziału Programów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
  3. Przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
  1. Włodzimierz Ignasiński,
  2. Mirosława Kaźmierczak,
  3. Waldemar Witkowski,
  4. Maciej Wituski.
  1. Przedstawiciele Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
  1. Adam Habryło, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
  2. Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego:
  1. Krzysztof Górny,
  2. Sebastian Maciej Grek,
  3. Iwona Hejducka,
  4. Tomasz Kujaczyński,
  5. Dorota Lisiak,
  6. Lucyna Roszak,
  7. Justyna Schaefer-Kurkowiak,
  8. Mateusz Walczak,
  9. Jan Przemysław Waligóra.

  Będzie to już trzecia, tym razem trzyletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. W czasie swojej dotychczasowej działalności Rada zajmowała się m.in.:

  • opiniowaniem Programów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • konsultowaniem zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Strategii Województwa Wielkopolskiego,
  • wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
  • wyjaśnianiem sytuacji problemowych na linii: organizacje pozarządowe - Samorząd Województwa Wielkopolskiego, związanych z otwartymi konkursami ofert.
  • oceną współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.